Welkom op de website van Respect en Welzijn voor Honden                               

 

Op deze webpagina willen we u laten kennis maken met onze doel en acties.

De vereniging heeft als doel het bevorderen van respect voor dieren bij de mensen en in het bijzonder voor huisdieren.

Om dit te realiseren organiseren wij petities en acties  en vragen uw medewerking en steun.

Wat willen wij bereiken met uw steun ?  Respect, waardigheid en gerechtigheid voor alle dieren ! Hun rechten als levend wezen verdedigen.

Om onze doel te bereiken moeten wij acties en campagnes organiseren die tijd en geld vragen.

Hoe kunt u ons helpen ?

Wordt lid en steun onze organisatie door een storting op de rekening van de vzw. Respect en Welzijn voor Honden IBAN nummer BE37 0017 5122 1428 als symbool van RESPECT, WAARDIGHEID EN GERECHTIGHEID VOOR DIEREN.

Wenst u als vrijwilliger voor onze organisatie te werken ?  Neem contact met ons.

Dank u voor de dieren en hopen met uw steun dat de waardigheid van de dieren eindelijk wordt erkend en gerespecteerd

Contacteer ons