Onze doel

 

- Bevorderen van respect voor dieren en in het bijzonder voor huisdieren.

- Onderzoek naar onrechtvaardigheden of gevallen van wreedheid aan dieren.

- Herziening van de federale wetgeving betreffende de bescherming van dieren.

- Opleiding van het publiek over de fokomstandigheden.

- Missie en petitie organiseren ter herziening van de wetgeving betreffende de rechten van dieren.

- Acties organiseren om de bewustwording en het opleiden van het publiek om dieren te respecteren.

- Organiseren van lezingen in scholen en bij speciale evenementen.

- Produceren en verspreiden van flyers.

- Delen van een groene lint als symbool van respect, waardigheid en gerechtigheid voor dieren.

- Groeien tot centraalpunt voor acties tegen geweld op dieren.

- Oprichten van opvangcentra voor mishandelde dieren en herplaatsen na verzorging en heropvoeding.

- Hulp verlenen aan dieren in nood.