DIENSTEN

 
- Hulp verlenen aan oudere mensen in bezit van een hond
- Oplossing vinden voor tijdelijke opvang of zorg tijdens een verblijf in ziekenhuis of buitenland