petitie 'elke puppy heeft een moeder'

De bedoeling van deze petitie isuiteraard zoveel mogelijke stemmen te verzamelen om een voorstel in te dienenbij de minister van dierenwelzijn.

Met uw steun willen wij ditvoorstel indienen ter uitbreiding van de huidige wetgeving ter bescherming vanhet welzijn van dieren en het misbruik ervan te stoppen.

In 2009 kwam het verbod vanhonden en katten te verkopen in dierenwinkels. Dit om impulsieve aankopen tevermijden. Nu worden wereldwijd duizenden honden opgesloten in een gruwelijketoestand om zo veel mogelijk puppy's te baren en te verkopen. Er wordt bij hetfokken geen rekening gehouden met de genetische afwijkingen, gezondheid,opvoeding en socialisatie. De puppy's worden na 3 weken weggenomen van demoeder en worden verder verkocht als rassen- gezonde honden. De moeders blijvenachter en worden weer verkracht in afschuwelijke omstandigheden voor eenvolgend nestje die veel geld zal opbrengen. De puppy's worden massaal verkocht enhet fenomeen van impulsieve aankopen blijft bestaan.

Om dit alles te voorkomen willen wij een uitbreiding van de wet opdierenwelzijn zodat het verkoop van puppy's niet meer toegelaten is zonder deaanwezigheid van de moeder.

Puppy's zonder de aanwezigheidvan de moeder kunnen nog enkel geadopteerd worden met een volledige toelichtingvan zijn herkomst en gezondheid. De kandidaat adoptie-eigenaar wordenuitgenodigd om een vragenlijst in te vullen ter goedkeuring om weer impulsieveadoptie te voorkomen.

De fokker die zijn honden goed verzorgt en respecteert weet het belangvan de aanwezigheid van de moeder!

Wat willen wij bereiken met jullie hulp:

·        Bevrijding van de fokteven uit hun hel en kansgeven op herplaatsing in een warm mandje.

·        Einde aan de huidige massale en gruwelijkepuppyhandel.

·        Dat de puppy de nodige opvoeding en verzorging krijgtvan zijn moeder.

·        Dat de koper de moeder ziet en daarmee ook degenetische herkomst van de puppy.

·        Voorkomen van clandestiene import van puppy's.

·        Voorkomen van ziektes, gevaarlijk voor mens endier, door gebrek aan inentingen.

·        Minder gedragsproblemen, genetische afwijkingenen ziektes.

·        Meer controle mogelijk over de fokomstandigheden

Overtuigd dat misbruik van dierenzal blijven bestaan zijn wij toch overtuigd dat met jullie steun en stem hetwelzijn van de dieren enkel kan verbeteren en samen nog meer misbruik kunnenvoorkomen.


GEEF UW STEM EN STEUN ONS BIJ DEZE WETSVOORSTELLING!


https://www.petities24.com/elke_puppy_heeft_een_moeder